Nowe technologie fotowoltaika – panele słóneczne

Energia słoneczna z paneli to najczystsza postać energii elektrycznej

Ogniwa perowskitowe.

Perowskity są nadzieją rozwoju fotowoltaiki. Ogniwo – panel słóneczny to osiągnęło w skali laboratoryjnej sprawność ok. 20%. Jest to najszybciej rozwijająca się technologia w historii fotowoltaiki. Dalsze usprawnienie ogniw perowskitowych (sprawności na poziomie ok. 30%) to wystarczająco wiele, aby usprawiedliwić związane z nimi oczekiwania. To tylko jedna z zalet tej technologii. Wykorzystanie metod mokrej chemii do nanoszenia cienkich warstw zapewnia tej technologii wysoki stopień skalowalności i przepustowości produkcji. To wszystko przekładać się będzie na niskie koszty perowskitowych modułów fotowoltaicznych. Powyższe atuty wystarczają, by usprawiedliwić duże i wciąż rosnące zainteresowanie tą technologią przedstawicieli świata nauki i biznesu.